35

35
624
12-02-2015 08:12

35
: ( ).

( ).


ɡ----------------------

:

{ ǡ ߡ ɡ ߡ

}

.


.


: .


: ɡ : ( ) - - ( )


: - - : - - : - -: .


" " - ϡ " " ɡ :


ѡ .

ݡ ֡ ɡ . .
:

:13 :227

- - .

6/ 279 :

Ǻ ̡ ( ( )

.


:


: , , , , , , . , , .... .: , , , , , , , . , , , { }. , , , ; .....

, . , , , ; , , , , , , , , , , , ....

, , , , , , , , , , . , , .

, , , , , , , , , , , , , . , ...

: { } , , ; { } , ; .


:


: , .


: , . ǿ : .


, , , , , , , ,


:

{ , } , , .

, ; , ; , , , , , ; : ; ; , , ; , , , , . , , , , , , , , , , , , .

, , , , ,: , , , , , , , , , , , , , : , , , , , ; , , , , , , , , , , , . ; , , , , , { } , .

: , , , , , , , , , , .: , , , , ; ; ; , ; , , , ; ; ; ; ; ; . ; ; . ; , . , , , ; .

, ; ; , " ; , , , .

: { } , , , , , ; , , , , , .

, , , , , , . , , , , , .: , , , , , , , , , , , , , , , . , , ...

, , ,


: ǡ ( ) ɡ . .